Audio levert auditdiensten en aansluitend advies.

Audio maakt een onafhankelijke, objectieve evaluatie van uw praktijk. Telkens brengen we de sterke punten en verbeterpunten in kaart en geven we een globale evaluatie per proces, dienst…

Audio adviseert tevens hoe uw werking te optimaliseren. We wijzen op de mogelijkheden en de risico’s en geven aan hoe u vooruit kan. We doen dit aan de hand van concrete aanbevelingen en verbetervoorstellen voor zowel de risico’s als de opportuniteiten. Hierbij maken we gebruik van onze eigen inzichten en van de kennis en de goede praktijken die we bij onze leden ontdekken, door technieken als “lean management” en BPR toe te passen en het bewustzijn en de bereidheid bij uw medewerkers te verhogen.

Maar… u doet het! Audio heeft immers geen operationele bevoegdheid.

  • Werkwijze van Audio

    Welke stappen doorlopen we vóór, tijdens en na de auditwerkzaam-heden?

  • Auditcatalogus

    Audio voerde reeds meer dan 450 audits uit in diverse domeinen.

  • Auditnormen

    Audio baseert zijn werking op de afspraken zoals vastgelegd in het auditcharter en op de standaarden van het IIA.