Waarom Audio?

De samenwerkingsformule levert uw bestuur belangrijke meerwaarden op:

  • U krijgt analyses en aanbevelingen met direct nut;
  • Audio werkt aan een lage kost door de hoge productiviteit o.a. door regelmatig gebruik van dezelfde analyseschema’s en door de afwezigheid van zware managementstructuren;
  • vrijstelling wetgeving overheidsopdrachten voor de auditopdrachten;
  • sterke sectorspecifieke kennis en een sterk team;
  • Audio versterkt en bundelt bij elke audit de kennis en verspreidt deze verder bij de leden op vormingsmomenten, ledenvergaderingen…
  • Audio werkt klantgericht met hoge servicenormen.

Toetredingsproces

De toetredingsprocedure doorloopt volgende basisstappen:

  1. Een informele fase waarin wij u toelichting geven over onze dienstverlening, onze werkwijze, de financiële aspecten van evt. toetreding, enz.
  2. Beslissingsproces binnen uw eigen bestuur: akkoordverklaring met het auditcharter, toetredingsbeslissing door gemeente- en/of OCMW-raad, enz.
  3. Effectieve toetreding tot Audio: beslissing door de Raad van Bestuur Audio.
  4. Financiële aspecten: evt. toetredingsvergoeding (éénmalig per locatie 0,10 euro per inwoner)

Meer informatie