Audio baseert zijn werking op de afspraken zoals vastgelegd in het Audio auditcharter en op de standaarden van het Institute of Internal Auditors (IIA)

Een aantal belangrijke aspecten zijn:

Ethische code

De ethische code vermeldt standaarden die betrekking hebben op de volgende aspecten:

  • onafhankelijkheid van de functie (objectiviteit en integriteit, plaats binnen de organisatie)
  • professionele bekwaamheid (zowel individueel als voor de afdeling in haar geheel)
  • actieterrein van de interne audit
  • uitvoering van de auditwerkzaamheden (planning, onderzoek, rapportering en opvolging)
  • leiden en coördineren van de dienst interne audit

Confidentialiteit

Confidentialiteit van de informatie waarover Audio beschikt.

Audio zal alle verkregen documenten en informatie confidentieel behandelen. Concreet houdt dit o.m. in dat Audio enkel intern aan uw bestuur rapporteert. Wij verstrekken geen informatie aan andere besturen, de stuurgroep, Audit Vlaanderen enz.; tenzij bij uitdrukkelijk akkoord van de verantwoordelijke van het betrokken bestuur.

Onafhankelijkheid

Ter garantie van de onafhankelijkheid van Audio zullen de auditors binnen de betrokken besturen geen enkele andere opdracht uitvoeren dan deze van de interne audit. Audio draagt geen enkele operationele verantwoordelijkheid. Het behoort niet tot de verantwoordelijkheid van interne audit om de aanbevelingen zelf in de praktijk om te zetten. Wel kan Audio suggesties leveren en mogelijke oplossingen aanreiken.