De catalogus biedt u een overzicht van opdrachten die Audio kan uitvoeren. Regelmatig voeren we nieuwe audits of opdrachten uit, m.a.w. het overzicht is niet limitatief. Audio biedt naast auditdiensten dus ook advies aan. U kan ons graag contacteren om samen te verkennen welke bijdrage Audio kan leveren om uw organisatie te versterken.

Bekijk de auditcatalogus

Audits

Bij elke opdracht stemmen de opdrachtgever en Audio af over de doelstellingen. Een vlag kan bijgevolg verschillende ladingen dekken. Het komt er telkens op aan dat de opdracht maximaal aansluit bij de situatie van de opdrachtgever. In een audit financiële dienst van bestuur A bv. kunnen eventueel andere doelstellingen naar voor komen dan in bestuur B, ook al is de titel dezelfde.

Voor elke opdracht bezorgt Audio een basisnota aan het betrokken bestuur. Daarin beschrijft Audio de opdracht met de doelstellingen en zaken die buiten het onderzoek vallen. Voor elke doelstelling werkt Audio de essentiële vragen uit die tijdens de audit aan bod komen, zodat de audit op een professionele basis verloopt en leidt tot relevante en representatieve conclusies en verbetervoorstellen. De basisnota bevat ook informatie over de aanpak, de kostprijs en de timing van de audit.

Advies

Audio verleent eveneens advies op specifieke vraag van een deelgenoot. Voor deze opdrachten spreken de opdrachtgever en Audio een afzonderlijke opdrachtomschrijving af. Het advies slaat op domeinen die aansluiten bij de kerncompetenties van Audio: organisatiebeheer en risicobeperking, interne audit, organisatieversterking en versterking van de management- en strategische processen en instrumenten, financieel-boekhoudkundige aspecten van de werking, versterking van de werking in kerndomeinen van  lokale besturen, van de samenwerkingsverbanden... en van de werking van ondersteunende diensten.