• Bel ons
    02 211 55 85

Audio

Audit en advies
voor lokale besturen
en lokale entiteiten

 

Audio is een professionele adviseur die enkel voor lokale besturen en ervan afhankelijke entiteiten werkt. Audio is opgericht door lokale besturen, die ook de eigenaars zijn van de organisatie.

Lokale besturen en de publieke organisaties op het lokale niveau, de exclusieve doelgroep van Audio, staan voor grote uitdagingen. Verhoogde efficiëntie en doelgerichtheid zijn belangrijker dan ooit. Maar het onder controle houden van de management- en operationele processen is ook een uitdaging, in een omgeving met constant vernieuwende mogelijkheden en verwachtingen. Audio ondersteunt zijn leden hierbij. Op basis van evaluaties (interne audits) en adviesdiensten reikt Audio de sleutels aan voor de versterking van het organisatiebeheer, of interne controle. Daarbij reikt Audio goede praktijken aan, op basis van de ervaring opgebouwd bij meer dan zestig leden (meer dan zeventig organisaties). Lees meer over onze leden…

De uitbouw van deze (interne) audit- en adviesactiviteiten in een gemeenschappelijk “filiaal”, staat garant voor kwaliteitsvolle audits en concreet advies aan een betaalbare prijs. Dat is het antwoord dat vanuit de sector gegroeid is op de gestelde uitdagingen. Een uniek experiment, opgestart vanuit de OCMW’s van de centrumsteden, is terwijl uitgegroeid tot een volwaardige en succesvolle organisatie die diensten verstrekt aan kleine en grote steden, gemeenten, OCMW’s, zorgverenigingen, hulpverleningszones, verzelfstandigde entiteiten en samenwerkingsverbanden op het lokale niveau. Lees meer over de vereniging Audio…

Audio geeft erkenning aan de sterke punten in de werking en brengt ook de verbeterpunten in kaart. De analyse vormt de basis voor het optimaliseren van de werking en de dienstverlening. Audio biedt het management en de leidinggevenden concrete handvaten voor verbetering. Goede praktijken bij meer dan zeventig lokale entiteiten en de zelf opgebouwde expertise van Audio vormen de basis voor de oplossingsgerichte aanbevelingen, goede praktijken en tips & trics. Dit geheel en de participatieve aanpak van Audio werkt motiverend en versterkt de dynamiek, zowel ‘op de vloer’ als bij het management en het beleid.

Audio heeft terwijl reeds meer dan 500 audits uitgevoerd in de meest uiteenlopende domeinen. Samenwerking tussen lokale besturen, gemeente of stad en OCMW’s, of verzelfstandiging van activiteiten, Audio is een professionele partner, met ervaring en door zijn leden gewaardeerd voor zijn klantgerichtheid en service. Lees meer over de uitgevoerde audits…

Door de dienstverlening aan meer dan zeventig besturen ontvangen de klanten-leden praktische tips en is vergelijking mogelijk op een aantal indicatoren door benchmarking. Goede praktijken worden o.a. via vormingsmomenten onder collega-besturen verspreid. Kennisoverdracht tussen leden is dan ook één van de belangrijkste redenen van bestaan van Audio.

Audio verricht enkel doorlichtingen na afstemming en mits akkoord van het betrokken lid. Audio rapporteert dan ook enkel aan het bestuur, in de praktijk het lokaal management en het lokaal auditcomité, waarin het beleid en het management samen zetelen. Objectiviteit in de werking en confidentialiteit over specifieke gegevens zijn belangrijke beroepsnormen voor Audio. Lees meer over de werkwijze…

De samenwerkingsformule levert onze leden belangrijke meerwaarden op o.a. analyses en aanbevelingen met direct nut aan een lage kost dankzij sectorspecifieke kennis en een sterk team. Lees meer over de meerwaarden van een evt. samenwerking en het toetredingsproces…

Audio - audit en advies voor lokale besturen en lokale entiteiten - Bischoffsheimlaan 1-8 1000 Brussel - 02 211 55 85 - info@audio-lokaal.be

Privacyverklaring

Vereniging van publiek recht onderworpen aan deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, van het decreet over het lokaal bestuur

Sign In