• Bel ons
  02 211 55 85

Audio

Audit en advies
voor lokale besturen
en lokale entiteiten

Getuigenissen


SOCIAAL HUIS MECHELEN

" Auditing is het doorlichten van een werking van een organisatie, om na te gaan in welke mate doelstellingen worden bereikt, regelgeving en procedures worden nageleefd, efficiënt wordt gewerkt, informatie beschikbaar is, en risico's worden beperkt.
Auditing vertrekt niet noodzakelijk vanuit een probleem. Het regelmatig kritisch tegen het licht houden van delen van de werking is essentieel om als organisatie te kunnen groeien. Audio ondersteunt ons hierin. Zij adviseren, informeren, evalueren en inspireren. We worden gewezen op onze sterke én minder sterke punten. We kiezen zelf wat we prioritair willen aanpakken. En hoewel medewerkers misschien niet onmiddellijk resultaat zien, brengt zo'n oefening wel wat in beweging.
Nieuwe ideeën ontstaan. Verbeterpunten lichten op. Via bijsturingen kunnen we blijven inspelen op een omgeving die voortdurend verandert.

De werking van ons OCMW is zo groot en complex dat meerdere audits nodig zijn om ze helemaal aan bod te laten komen. Daarom is het belangrijk dat de auditing systematisch en regelmatig gebeurt. Voor een organisatie begint het echte werk pas na de audit. Het uitvoeren van verbeteracties vraagt vaak jaren tijd. Het effect van deze verbeteracties wordt best gemeten met een vervolgaudit. Met andere woorden, auditing is een neverending story voor een organisatie die haar werking voortdurend wil verbeteren.

Als lerende organisatie leren we kritisch kijken naar onze processen. Tal van afspraken en procedures binnen de dienst of tussen diensten worden in kaart gebracht en zijn ondertussen verfijnd. Een greep uit een aantal grotere acties die geïntieerd werden vanuit de audits:

 • het welzijnsonderzoek bij het personeel
 • de hertekening van de procedure voor het beheer van de bewonersgelden
 • de ontwikkeling van een eigen budget- en opvolgmodule in access
 • invoering budgethouderschap
 • nieuwe werkwijze rond updating van het handboek sociale dienst
 • verfijning van de evaluatiemethodiek voor leerwerknemers
 • uniforme klachtenbehandeling binnen de thuiszorg
 • herbekijken van boordtabellen op relevantie
 • ICT-continuïteitsplan, ICT-helpdeskfunctie, extra ICT back-up ruimte, extra maatregelen om het netwerk te beveiligen "

 

STAD TURNHOUT - DE HEER ERIC VOS

 " Stad Turnhout was bij de eerste steden en gemeenten die zich in 2010 bij Audio aansloten. Het interne audit gebeuren maakt dat we voldoende kritisch blijven kijken naar onze werking. Bovendien geeft het ons inspiratie en handvaten om verder te ontwikkelen naar een nog  kwaliteitsvollere organisatie. "

 

OCMW AALTER - DIRECTEUR CLUSTER SOCIALE EN JURIDISCHE ZORG - INEKE POELMAN

"OCMW Aalter heeft zich met de Welzijnsband Meetjesland aangesloten bij Audio. Dankzij de samenwerking met Audio blijven we als organisatie alert voor de risico's verbonden aan onze werking. De aanbevelingen van Audio naar aanleiding van een audit zorgen ervoor dat we kunnen blijven inzetten op verbetering van onze werking, hetgeen resulteert in een kwaliteitsvolle dienstverlening naar onze externe, maar ook interne klanten."

Audio - audit en advies voor lokale besturen en lokale entiteiten - Bischoffsheimlaan 1-8 1000 Brussel - 02 211 55 85 - info@audio-lokaal.be

Privacyverklaring

Vereniging van publiek recht onderworpen aan deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, van het decreet over het lokaal bestuur

Sign In