• Bel ons
  02 211 55 85

Audio

Audit en advies
voor lokale besturen
en lokale entiteiten

Wat is interne controle of organisatiebeheersing?

Interne controle of organisatiebeheersing is een door de leiding tot stand gebracht proces om een redelijke zekerheid te verschaffen omtrent de realisatie van de volgende categorieën van doelstellingen:

Om hierover een redelijke zekerheid te bekomen dient uw organisatie een geheel van maatregelen en procedures (formele en informele) te voorzien.

Daartoe is een goede aansturing en een sterke opvolging nodig. Dat is wat men noemt goed bestuur.

Interne controle of organisatiebeheersing is dus een hulpmiddel om de doelstellingen van uw organisatie te realiseren, het is geen doel op zich.

Bij de uitbouw of optimalisatie van de interne controle neemt het bestuur best volgende principes voor ogen:

 • interne controle maakt integraal deel uit van de bedrijfsvoering. Het is een dynamisch begrip dat mee evolueert met de manier waarop de bedrijfsuitvoering gebeurt.
 • interne controle is een zaak van iedereen. Organisatiebeheersing is weliswaar de verantwoordelijkheid van het management, maar om te komen tot een goed werkend systeem moeten alle medewerkers er de nodige aandacht en zorg aan besteden.
 • interne controle biedt redelijke maar geen absolute zekerheid.
 • het bestuur dient steeds de afweging te maken tussen de kostprijs van een beheersmaatregel en de baten of de meerwaarde ervan.

 

Wat zegt het decreet?

Een goede aansturing en interne controle is ook een decretale verplichting.

Hierna vindt u een link naar de betreffende artikels in het decreet over het lokaal bestuur.

Artikel 217

Artikel 218

Artikel 219

Artikel 220

Wat is interne audit?

Om uw organisatie op een sterke, efficiënte, effectieve en veilige manier te laten functioneren, is een goede aansturing en interne controle nodig.

Door een interne audit weet u of:

 • de interne controle adequaat functioneert.
 • de belangrijkste risico’s (strategisch, operationeel, financieel, reputatie, fraude…) voldoende afgedekt zijn en of de opportuniteiten voldoende benut worden.

De relatie tussen interne audit / externe audit

 • Interne audit


  Binnen de organisatie maar onafhankelijk

  Participatief in sturing, aanpak (planning, tijdens audit…)
  Continue dienstverlening

  Rapporteert (enkel) aan uw bestuur


  Het bestuur staat zelf in voor de implementatie

  Door: bv. Audio, auditdienst binnen eigen bestuur, evt. uitbesteed aan privéfirma

 • Externe audit


  Onafhankelijk van de organisatie

  Geen invloed op planning noch thema door de lokale entiteit zelf

  Rapporteert aan het auditcomité van de lokale besturen (Brussel) en in een aantal gevallen aan de Vlaamse Overheid

  Het bestuur staat zelf in voor de implementatie

  Door: Agentschap Audit Vlaanderen

Wat kan Audio betekenen?

De samenwerkingsformule levert uw bestuur belangrijke meerwaarden op:

 • U krijgt analyses en aanbevelingen met direct nut;
 • Audio werkt aan een lage kost door de hoge productiviteit o.a. door regelmatig gebruik van dezelfde analyseschema’s en door de afwezigheid van zware management-structuren;
 • vrijstelling wetgeving overheidsopdrachten voor de auditopdrachten;
 • sterke sectorspecifieke kennis en een sterk team;
 • Audio versterkt en bundelt bij elke audit de kennis en verspreidt deze verder bij de leden op vormingsmomenten, ledenvergaderingen…
 • Audio werkt klantgericht met hoge servicenormen.

Audio - audit en advies voor lokale besturen en lokale entiteiten - Bischoffsheimlaan 1-8 1000 Brussel - 02 211 55 85 - info@audio-lokaal.be

Privacyverklaring

Vereniging van publiek recht onderworpen aan deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, van het decreet over het lokaal bestuur

Sign In